New Horizons - Lunchconcert The Next Ensemble


DONDERDAG 31 MEI 13:00 UUR tot 14:00 UUR / ENTREE GRATIS
Fontys Hogeschool voor de Kunsten Zwijsenplein 1, 5038 TZ Tilburg
MuziekzaalThe Next Ensemble is opgericht door twee enthousiaste masterstudenten directie. Zij wilden graag een unieke omgeving creëren waar dirigent en muzikant met elkaar kunnen experimenteren en van elkaar kunnen leren. Het ensemble repeteert om deze reden wekelijks en bestaat uit conservatoriumstudenten (Bachelor & Master) 
 
De dirigenten stellen gezamenlijk het programma samen en zoeken vervolgens naar musici die in het ensemble passen. Door deze prioritering van de muzikale inhoud varieert de bezetting van kwartet tot kamerorkest. Het repertoire omvat muziek die de afgelopen honderd jaar gecomponeerd is. Denk aan werken van grote componisten als: Berg, Ives & Stravinsky, maar ook composities van de studenten zelf. Kom en luister zelf naar deze vernieuwende combinatie van dirigent en muzikant!  

Openbaar | Gratis

 

The conductors of The Next Ensemble, two enthusiastic master students, put the program together and then look for musicians who fit into the ensemble. By putting the musical content first, the occupation varies from quartet to chamber orchestra. The repertoire includes music that has been composed over the past hundred years. Think of works by great composers such as: Berg, Ives & Stravinsky, but also compositions by the students themselves. Come and listen to this innovative combination of conductor and musician yourself!

Public | Free Entrance