New Horizons - Persephassa


WOENSDAG 30 MEI 16:00 UUR / ENTREE GRATIS
Fontys Hogeschool voor de Kunsten Zwijsenplein 1, 5038 TZ Tilburg
Buiten op het ZwijsenpleinPersephassa, van de hand van Griekse componist Iannis Xenakis, is een slagwerkcompositie voor zes percussionisten. Het is een iconisch werk en een van belangrijkste slagwerkcomposities van de twintigste eeuw. De muziek 'tolt' als het ware om het publiek heen, wat een heel bijzondere sensatie geeft. Xenakis is voor slagwerkers een belangrijke componist; hij heeft veel werk voor slagwerkensemble en slagwerk solo geschreven en ook in zijn kamermuziek heeft slagwerk vaak een prominente rol. Iedere slagwerker komt vroeg of laat in aanraking met het werk van Xenakis, zo ook voor AMPA's slagwerkers. 

Openbaar | Gratis

Persephassa, by Greek composer Iannis Xenakis, is a musicpiece for six percussionists. It's an iconic work and one of the most important percussion compositions of the twentieth century. The music spins around the audience, which gives a very special sensation. Xenakis is an important composer for percussionists; he has written a lot of work for percussion ensemble and percussion soloists and in his chamber music, percussion often plays a prominent role. Every percussionist get in touch with the work of Xenakis sooner or later, also our AMPA's percussionists.

Thanks to Gemeente Tilburg