New Horizons - Concert Percussionensemble & PPS


WOENSDAG 30 MEI 16:00 UUR / ENTREE GRATIS
Fontys Hogeschool voor de Kunsten Zwijsenplein 1, 5038 TZ Tilburg
-Persephassa, van de hand van Griekse componist Iannis Xenakis, is een slagwerkcompositie voor zes percussionisten. Het is een iconisch werk en een van belangrijkste slagwerkcomposities van de twintigste eeuw. De muziek 'tolt' als het ware om het publiek heen, wat een heel bijzondere sensatie geeft. Xenakis is voor slagwerkers een belangrijke componist; hij heeft veel werk voor slagwerkensemble en slagwerk solo geschreven en ook in zijn kamermuziek heeft slagwerk vaak een prominente rol. Iedere slagwerker komt vroeg of laat in aanraking met het werk van Xenakis, zo ook voor AMPA's slagwerkers. 

Tijdens het Persephassa project werken de slagwerkstudenten samen met de spiksplinternieuwe FHK-masteropleiding Performing Public Spaces (PPS). Deze internationale masteropleiding wordt bevolkt door kunstenaars uit verschillende disciplines, waaronder theater, dans, muziek, beeldende kunst, architectuur, digitale kunstvormen en grafisch. Allen hebben zij een interesse hun werk uit te voeren in de openbare ruimte. Wordt op een ongewone plek verrast door bijzondere kunstenaars! 

Studenten van PPS zullen een uitzonderlijke ruimte creëren waarin de uitvoering van Persephassa plaats gaat vinden.  

Openbaar | Gratis

During the Persephassa project, the percussion students work together with the brand-new FHK Master's program Performing Public Spaces (PPS). This international master's program consists of artists from various disciplines, including theater, dance, music, visual arts, architecture, digital art forms and graphic arts. They all have an interest in perform their work in public space. Be surprised by extraordinary artists in an unusual place!

Students from PPS will create an exceptional space in which the performance of Persephassa will take place together with the AMPA percussion ensemble.

Public | Free entrance

Thanks to Gemeente Tilburg