One Billion Rising


VRIJDAG 02 FEBRUARI 12:00 UUR / ENTREE GRATIS
N.t.b., waarschijnlijk Pieter Vreedepl. Tilburg


Op vrijdag 2 februari 2018 vindt One Billion Rising plaats op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. One Billion Rising is een wereldwijd initiatief dat strijdt tegen het geweld dat vrouwen wordt aangedaan. Eén op de drie vrouwen op de wereld heeft te maken met geweld. Eén miljard vrouwen komen in aanraking met mishandeling of verkrachting. One Billion Rising staat op voor gerechtigheid. En wij ook.

Fontys ondersteunt jaarlijks dit wereldinitiatief. Studenten en docenten van de Academie voor Danseducatie hebben ook dit jaar weer de handen ineen geslagen om samen vorm te geven aan een product waarin Fontys, door middel van een interdisciplinaire samenwerking acte de présence geeft en zich aansluit bij de ruim 100 andere landen die inmiddels meedoen.

De Academie voor Danseducatie verzorgt de aansturing, choreografie, publiciteit van het evenement en maakt het thema bespreekbaar onder middelbare scholieren en medestudenten. Studenten van de Academie voor Danseducatie staan elk jaar weer op met een 'Rise'. Dit doen ze nioet alleen, maar samen met leerlingen van middelbare scholen, studenten van andere FHK-academies, docenten en andere vrijwilligers. Samen staan we op voor het geweld tegen vrouwen! Staat u ook met ons op? Omdat we immers midden in de maatschappij staan…

Meer informatie en filmpjes

De compilatiefilmpjes van voorgaande jaren vind op de One Billion Rising pagina.

Heb je vragen voor ons of wil je graag één van de repetities op FHK bijwonen? Contacteer ons dan op: fhkonebillionrising@fontys.nl

Of kijk op:
Facebook One Billion Rising Tilburg
onebillionrising.org
fontys.nl/dans